Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Mēs palīdzam izvēlēties, kā arī ierīkojam piemērotākos inženiertehniskos un automatizācijas risinājumus biznesa infrastruktūras efektīvai darbībai, pārraudzībai un kontrolei. Nodrošinām sistēmu integrāciju un nepieciešamos programmēšanas darbus, regulāru apkalpošanu, attālinātu uzraudzību, profilaktiskās apkopes darbus un dodamies izbraukuma vizītēs.
Mēs piedāvājam šādus risinājumus:

Darba laika uzskaites sistēma

Darba laika uzskaites sistēma

Sistēmas tehniskais risinājums ļauj to nepieciešamības gadījumā ērti pārvietot no viena objekta uz otru. Vajadzīgos datus darba laika uzskaites sistēma nolasa no piekļuves kontroles sistēmas un/vai speciāliem mobilajiem GPRS termināliem un tālāk pārraida uz mākoņserveri.
Lasīt vairāk
Industriālā automātika

Industriālā automātika

Uz mikrokontrolleru bāzes veidoti industriālās automātikas risinājumi paver jaunas iespējas ražošanas tehnoloģisko procesu atbalstam, efektīvai kontrolei, kā arī ražošanas procesu un to rezultātu analīzei.
Lasīt vairāk
Ēku vadības sistēmas (BMS)

Ēku vadības sistēmas (BMS)

BMS būtība ir salāgot ēkās esošās iekārtas un atvieglot darbu ar tām. Ēku vadības sistēmas elementi ir īpaši vadības bloki, kas uztur komunikāciju ar programmatūru.
Lasīt vairāk
Notekūdeņu attālinātās uzraudzības sistēma

Notekūdeņu attālinātās uzraudzības sistēma

Lai notekūdeņu kontroles procesu mājsaimniecībām un it īpaši ražošanas uzņēmumiem padarītu ērtāku, esam izstrādājuši inovatīvu sistēmu notekūdeņu attālinātai uzraudzībai.
Lasīt vairāk
Drošības sistēmas

Drošības sistēmas

Mēs veicam esošo drošības sistēmu funkcionalitātes auditu un sniedzam priekšlikumus sistēmu darbības uzlabošanai, izstrādājam drošības sistēmu projektus atbilstoši klienta vajadzībām.
Lasīt vairāk
Industriālie datu tīkli

Industriālie datu tīkli

Ražošanas nozarē ir svarīgi nodrošināt ražošanas procesu nepārtrauktību un iekārtu optimālu darbību, vienlaikus pasargājot sevi no rūpnieciskās spiegošanas riskiem.
Lasīt vairāk