Uldis Stirna
IT uzturēšanas nodaļas vadītājs

Piedāvājam savas zināšanas un resursus Jūsu IKT infrastruktūras administrēšanai un pārraudzībai. 


Izveidosim Jūsu uzņēmumam piemērotus monitoringa risinājumus, lai Jūs varētu:

  • savlaicīgi saņemt ziņojumus par esošu vai potenciālu problēmu;
  • izvairīties no dīkstāves;
  • apskatīt uzraugāmo iekārtu reāllaikā 24/7 režīmā, neatkarīgi no tās fiziskās atrašanās vietas. 

 

Visi vēsturiskie dati par iekārtām un to stāvokļiem tiek saglabāti, kas palīdz laika šķērsgriezumā izvērtēt noslodzes dinamiku un savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālas problēmas, padarot IKT infrastruktūru elastīgāku un pakārtotu Jūsu biznesa vajadzībām.


Monitorēt ir iespējams jebko, kas ir sasniedzams tīklā. Sazinieties ar mums un kopīgi izveidosim Jūsu uzņēmumam pielāgotus monitoringa risinājumus.

Uldis Stirna
IT uzturēšanas nodaļas vadītājs

Saistītie raksti: