Uldis Stirna
IT uzturēšanas nodaļas vadītājs

Piedāvājam centralizētu/vienotu pieteikumu vadības sistēmu. Informācijas apmaiņa var tikt veikta kā izmantojot tālruni, tā arī e-pastu. Katram pieteikumam tiek piešķirts unikāls identifikators un klienti tiek informēti par pieteikuma risināšanas gaitu. Pieteikumu vadības sistēmā tiek reģistrēti ne tikai tie jautājumi, kuru atrisināšanas ir Eddi kompetence, bet arī jautājumi, par kuru risināšanu ir atbildīgi klienta sadarbības partneri un citi pakalpojumu sniedzēji.

Uldis Stirna
IT uzturēšanas nodaļas vadītājs