Lai attīstītu rezultatīvu uzņēmuma pārvaldību, galvenais ir nospraust stratēģiskos mērķus un pieņemt lēmumus to sasniegšanai. Par visu pārējo parūpēsimies mēs, neatkarīgi no tā, cik Jūsu uzņēmums ir liels, ar ko nodarbojas un kurā pasaules malā atrodas.

Biznesa pārvaldība: Jūsu riski - Mūsu izaicinājumi

Ieviešot biznesa risinājumus, Jūsu ieguvumi ir:

  • Caurskatāma un pilnīga informācija par dažādiem biznesa procesiem;
  • Viegli kontrolējama biznesa darbība;
  • Nosakāmas cēloņu un seku sakarības;
  • Izmērāms stratēģisko mērķu sasniegšanas process.

Biznesa pārvaldības pakalpojumu rezultātā atbilstoši uzņēmuma attīstības stratēģijai un mērķiem tiek sakārtoti vadības procesi un ieviesti ērti vadības rīki. Tas palīdz Jūsu uzņēmumam sasniegt mērķus un attīstīties, savlaicīgi paredzēt un novērst riskus, tādā veidā rūpējoties par biznesa darbības nepārtrauktību.

Piedāvājam šādus biznesa pārvaldības pakalpojumus:

  • Biznesa konsultācijas: Labprāt pastāstīsim par mūsu pieredzi un iespējām, kā Jūs varat optimizēt un attīstīt sava biznesa darbību.
  • Risinājumu izvērtēšana un atlase: Balstoties uz Jūsu izvirzītām prasībām un definētām funkcijām, piemeklēsim Jums tādu risinājumu, kas atbildīs biznesa vajadzībām un noteiktajām izmaksām, un būs integrējams esošajā infrastruktūrā.
  • Projektu vadība: Mēs atradīsim Jums piemērotāko risinājumu, izstrādāsim projektu un organizēsim tā norisi, uzņemoties pilnu atbildību.
  • Risinājumu izstrāde un ieviešana: Ņemot vērā Jūsu stratēģiskos mērķus, piedāvājam kompleksus risinājumus šādās jomās: Izmaksu vadība, Procesu vadība, Stratēģijas vadība, Informācijas vadība, Klientu vadība, Resursu vadība u.c.